Целева група

Пряка целева група по проекта ще бъдат 30 млади хора на възраст между 15 и 29 години – ученици от община Кюстендил, включително младежи в неравностойно положение. Младежите от тази възрастова група са най-уязвими към агресивно и рисково поведение, защото са податливи на влияние от обкръжаващата среда и са склонни да подражават на връстниците си в желанието си да опознаят света и да натрупат житейски опит.

Към началото