Институции

Министерство на младежта и спорта
Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет
Български Хелзинкски комитет
Държавна агенция за закрила на детето
Комисия за защита от дискриминация
Съвет на Европа
Европейски съд по правата на човека
Официален сайт на Съвета на ООН по правата на човека
Омбудсман на Република България
Европейски омбудсман
Комисия за защита на личните данни
УНИЦЕФ – България

Дирекция Социално подпомагане – Кюстендил
ул. Демокрация № 55
тел. 078 550437, 078 550106
тел./факс 078 550471

Закрила на детето, отдел
Дирекция СП – Кюстендил
ул. Ракла № 3
тел. 078 552038
тел./факс 078 552039

Хора с увреждания и социални услуги, сектор
Дирекция СП – Кюстендил
ул. Търговска № 46
тел. 078 526071

Регионална дирекция СП – Кюстендил
ул. Демокрация № 44
www.asp.government.bg
Email: kyustendil-rdsp[at]asp.government.bg
тел. 078 523180
факс 078 550412

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Кюстендил
ул. „Цар Освободител“ № 64, ет. 3 тел: 078/ 52 25 57
Адрес за кореспонденция:
Община Кюстендил, пл. „ Велбъжд“ №1
тел. за контакти: 078/523557

Консултативен Кабинет към МКБППМН
Адрес за консултации:
Община Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 64, ет. 2
Приемно време: от понеделник до петък 16:00 ч. – 18:00 ч.

УЧИЛИЩНИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ПМГ „Проф. Емануил Иванов”
Лилия Механджийска – училищен психолог
Сфера на дейност – Консултативна, диагностична, превантивна и медиаторска работа с ученици, учители и родители.
Работно време: 9:00-15.30 часа, кабинет № 206
гр. Кюстендил
ул. ”Проф. Георги Паспалев” № 11
email: office@pmgkn.com
тел.: (078) 552258, 552259
тел.: (078) 552258, 552259
уеб сайт: http://www.pmgkn.com

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
Даниела Жижанова – педагогически съветник
гр. Кюстендил
ул. Гладстон № 2
тел.: 078 / 552361, 078/552361
e-mail: kmkn@abv.bg
уеб сайт: http://www.kmkn.eu/

Основно училище „Никола Вапцаров“
Сияна Петрова – училищен психолог
гр. Бобов дол
ул. „Н. Й. Вапцаров“ №1
e-mail: ou_bobov_dol@abv.bg
тел.: 0702/63903
уеб сайт: http://www.ouvapcarov.com

ОУ „Неофит Рилски“
Венета Иванова – училищен психолог
гр. Дупница
ул. „Братя Миладинови” № 3
тел.: 0878 / 620 545 – училищен психолог
тел.: 0878/620 546 – директор- Бистра Стойкова
e-mail: neofit.rilski@abv.bg

СЕУ „Св. П. Хилендарски“
Виолета Стойкова – училищен психолог
Тел.: +359882482907
e-mail: sustoikova@abv.bg
гр. Дупница
ул.“Страхил войвода“ № 5
тел: 0701 / 52545, 41738
e-mail: souphd@abv.bg
уеб сайт: http://souphd.info/web/

ОУ „Св. Климент Охридски“
Светослав Шушков – училищен психолог
гр. Дупница
ул. Ю. Венелин № 92
тел.: 0701 5 22 26
e-mail: ousvklohridski@abv.bg
уеб сайт: https://ousvklohridski-dupnica.com/

Профилирана Гимназия „Христо Ботев“
Ирена Маврова – педагогически съветник
гр. Дупница
ул. „Цар Самуил“ № 9
тел: 0886 206 364
e-mail: hr_botev.dupnica@abv.bg
уеб сайт: http://hrbotev.com/

Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“
Любов Ранова – педагогически съветник
гр. Дупница
ул. „Орлинска“ № 70
тел: 070 151 835, 070 151 834
e-mail: pg_koroljov@abv.bg
уеб сайт: http://pgkoroljov.weebly.com/

СУ „Христо Ботев“
Диана Васева – училищен психолог
гр. Сапарева баня
ул. „Княз Борис“ №3
тел: 070 798 057, 070 723 531
e-mail: su_sapareva_banya@abv.bg
уеб сайт: http://ousaparevabania.com/

Към началото